Postlister

Hovedregelen er at alle saksdokumenter kommunen sender og mottar er offentlige. Dette følger av Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 3.

Hvis det er opplysninger i et enkelt dokument som i medhold av lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet. Dersom dette medfører at dokumentet blir misvisende i forhold til opprinnelig innhold, eller at de unntatte opplysningene utgjør den vesentligste del av dokumentets innhold kan dokumentet i sin helhet unntas fra offentlighet, jfr. offentleglova § 12.

Også en rekke andre dokumenter kan unntas fra offentlighet etter nærmere bestemmelser i offentleglova kap 3, og Forskrift til offentleglova.

Postlisten blir lagt ut etter at opplysningene i journalen er kvalitetssikret. På grunn av dette, vil det ta inntil en uke fra et dokument er registrert til det kommer på postlisten. 
Saker som omhandler taushetsbelagte saksområder innen barnevern og omsorgssektoren er ikke tatt med i postlisten.

Postlista for 01.august - 13.oktober 2015 på papir
I forbindelse med tekniske utfordringer ved oppgradering av vårt arkivsakssystem ble det ikke lagt ut postliste fra slutten av september til 13.oktober.
For å bøte på dette har vi nå lagt ut postlisten for perioden 01.august til 13.oktober i papirformat i Servicetorget på rådhuset for alle å lese i ordinær åpningstid.

De elektroniske postlistene slettes automatisk etter 12 måneder.

Slik søker du i postlistene:

  • Generelt søk i postlistene:
    Skriv inn søkeordet i feltet under, og klikk på Søk-knappen  
  • Få opp elementer på en bestemt dato:
    Velg ønsket dato ved å klikke på kalenderen  
  • For å få opp postlister for flere dager, velg ønsket datointervall og sett et søkeord i feltet søkestreng (eks. søknad).   

Her kan du lese mer om aktuelle lover.

Kontaktinformasjon

Navn
Bente Margit Sørgård
Stilling
Fagansvarlig arkiv
Besøksadr.
Meløy rådhus
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00