Helse og omsorg

Helse og omsorg Helse og omsorg

Helse og omsorg har ansvar for kommunens institusjonsomsorg og hjemmetjeneste, psykisk helsetjeneste, legetjenesten, ergo/fysiotjeneste, rus, jordmor- og helsesøstertjenesten, Meløy frisklivssentral, folkehelse, samt forebyggende team (familieveileder, psykolog og familieveileder). Virksomheten ledes av kommunalsjef, som holder til i Meløy rådhus.

Under virksomheter på høyresiden finner du lenker og informasjon vil de ulike tjenestene og annen relevant informasjon.


Kontaktinformasjon

Navn
Kristin Eide
Stilling
Kommunalsjef
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30