Kreftsykepleier

Både kreftrammede og andre kan kontakte kreftsykepleier i Meløy.

Kreftsykepleier Gunn Helene Hansen
Kontordag: tirsdag, torsdag og enkelte tirsdager
Konstorsted: Vallsjøen omsorgssenter, Lundhågveien 10, 8170 Engavågen
Telefon: 75 71 02 25
Mobil: 482 08 809

Kreftsykepleier Lise Kildal
Kontordager: tirsdag og onsdag alle uker, og torsdag i partallsukene
Kontorsted: Ørnes omsorgssenter, Chr. Tidemannsv. 20, 8150 Ørnes
Mobil: 948 28 871 

Kreftsykepleiernes oppgaver er blant annet:

  • være en samtalepartner og gi psykisk støtte til pasient og pårørende
  • følge pasient og pårørende i sykdomsforløpet
  • veilede om sykdom og behandling
  • innhente informasjon
  • tilrettelegge for omsorg i hjem og institusjon
  • være samarbeidspartner og koordinator i forhold til andre institusjoner som sykehus, fysioterapitjenesten og lege
  • være en ressurs for øvrig helsepersonell
  • gir råd i fohold til forebygging av kreft
  • hjemmebesøk

Les mer:


Kontaktinformasjon

Navn
Se kontaktinformasjon i hovedsaken

Send sikker e-post