Ergo- og fysioterapitjenesten

Fysio-og ergoterapeuter i Meløy. Fysio- og ergoterapeuter i Meløy.

Beliggenhet

Kommunens ergo- og fysioterapitjeneste har kontor i underetasjen på Ørnes Omsorgssenter, samt på Vallsjøen Omsorgssenter, stuen.

Ansvarsområder

Den kommunale ergo- og fysioterapitjenesten består av to fysioterapeuter og en ergoterapeut, lokalisert til nordre og søndre Meløy. 

Ansvarsområdene overlapper hverandre, men i hovedsak kan man si at den kommunale ergoterapeuten yter tjenester til kommunens befolkning i forhold til hjelpemidler, tilrettelegging av bolig, ulike kartlegginger/vurderinger med mer.

Fysioterapeutene følger opp de kommunale omsorgs institusjonene, samt kartlegging, vurdering , veiledning og oppfølging ifht fysioterapi, også i skoler og barnehager og ute i hjemmene. Yrkesgruppene jobber også tett sammen opp mot habilitering og rehabilitering av alle aldersgrupper.

Videre er der også privatpraktisende fysioterapeuter i de ulike delene av kommunen, som sammen med den kommunale tjenesten arbeider for å yte service til kommunens befolkning.


Kontaktinformasjon

Navn
Torunn Grimstad
Stilling
Ledende fysioterapeut (fungerende)
Besøksadr.
Chr. Tidemannsvei. 20, Ørnes
Postadr.
Chr. Tidemannsvei 20, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 08 14

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30

Virksomhetens tjenester