Jordmortjenesten

Gravid Gravid

Jordmortjenesten i Meløy kommune.

I Meløy kommune har vi 2,5 stilling for jordmor.

Jordmor finner du på jordmorkontoret på helsestasjonene.
Vi har også vakttjeneste i samarbeid med legevakt og følgetjeneste for gravide i Meløy kommune.

Det er 4 jordmorkontorer i Meløy kommune som er lokalisert på Ørnes, Glomfjord, Halsa og Vall. Adressen du bor på er avgjørende for hvilket kontor du "hører" til. Dette opplyses det om når du ringer til jordmor.

Vår tjeneste tilbyr

  • oppfølging i svangerskapet
  • fødselsforberedelse
  • vakttjeneste i samarbeid med legevakt
  • følgetjeneste til fødeavdelingen
  • hjemmebesøk etter fødsel
  • veiledning i forbindelse med uønsket svangerskap
  • prevensjonsveiledning

Jordmortjenesten

Jordmor tilbyr svangerskapsomsorg/ kontroller gjennom hele svangerskapet, samt rådgivning og fødselsforberedelse. Vi tilbyr også samtale om fødsel og veiledning ved fødselsangst eller tidligere traumatisk fødsel. Vi tilbyr også kontroll etter fødselen med gjennomgang/ samtale om fødselen, ammeveiledning og prevensjonsveiledning.

Svangerskapsomsorg er et tilbud til alle gravide. Kvinnen kan selv velge om hun vil ha oppfølging hos egen lege eller jordmor, eller en kombinasjon. Alle konsultasjoner, prøver og henvisninger fra jordmor er gratis for den gravide.

Jordmor gir informasjon, råd og veiledning om de mest vanlige ting i svangerskapet. Du som gravid har mulighet til å diskutere eller stille spørsmål om emner du ønsker å få belyst. Det vektlegges at svangerskapsomsorgen er tilpasset den enkeltes behov.  

Trenger du råd og veiledning 

Dersom du er gravid, ta kontakt med fastlege eller jordmor for time og nærmere undersøkelser.

Se kontaktinformasjon på høyre side, eller kontakt nærmeste fastlegekontor.

Vil du vite mer finner du informasjon på temaet svangerskap og fødsel  i menyen til venstre. 


Aktuelt og nyheter

Kontaktinformasjon

Navn
Maija Räihä/ Jenny Rautio/ Tujen Ramstedt
Stilling
Jordmor
Besøksadr.
Gammelveien 7
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 07 53

Åpningstider

Mandag-fredag kl 08:30-15:30

Vakt: etter oppsatt plan

Virksomhetens tjenester