Meløy frisklivssentral

Meløy frisklivssentral

Meløy frisklivssentral har som målsetting:

Å være kommunalt kompetansesenter innen forebyggende helsetjenester og med hovedvekt på levevaneområdene FYSISK AKTIVITET/ HELSETRENING, KOSTHOLD/ERNÆRING OG RØYKESLUTT.

Målgruppe:

Mennesker i Meløy som har forhøyet risiko for å utvikle sykdom eller helseplager som kan påvirkes av endring i levevaner.  

Alle som har nytte av et levevaneorientert helsetilbud for å forebygge, vedlikeholde eller forbedre sin helse.

Hvorfor levevaneorientert helsetilbud?

Fysisk inaktivitet er en økende utfordring, og inaktiviteten øker i alle aldersgrupper. Samfunnet vårt har blitt tilrettelagt for inaktivitet, og man må være bevisst for å få tilstrekkelig daglig fysisk aktivitet. En økning av den fysiske aktiviteten er ett av de tiltak som vil ha størst positiv effekt på folkehelsen.
Fysisk aktivitet og et sunt kosthold har dokumentert effekt både som forebygging og behandling av en rekke sykdommer/plager - for eksempel: muskel og skjelettplager, hjerte/karsykdommer, høyt blodtrykk, lungelidelser, diabetes 2, overvekt, psykiske lidelser og flere kreftformer. Forbedret utholdenhet/kondisjon har også god effekt på smerteopplevelse ved kroniske smerter.   
Fysisk aktivitet er en kilde til avkobling, sosialt samvær, følelse av mestring, glede over å være i god fysisk form. Fysisk aktivitet påvirker humøret, bedrer søvnkvaliteten, gir energi, øker toleranse for stress, og bedrer forholdet til egen kropp.

Visste du at:

Stadig flere har stillesittende jobber, bruker bil selv på korte avstander og tilbringer stadig mer tid foran TV og dataskjermer. Utviklingen har ført til at flere beveger seg så lite at de blir syke av det!
En halvtime om dagen kan være nok til å gi betydelig helsegevinst. Dette kan være rask gange eller middels hardt arbeid. Aktiviteten kan deles opp i bolker på 10 minutters varighet. En økning utover dette gir ytterligere gevinst.
Fysisk aktivitet bedrer fysisk form og virker positivt på humøret.
Du får mer overskudd og orker mer.


Aktuelt og nyheter fra Meløy Frisklivssentral

Kontaktinformasjon

Navn
Berit Braseth
Stilling
Fysioterapeut Meløy frisklivssentral
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider

DagKlokkeslett
Mandag - fredag 08.00 - 15.30

Virksomhetens tjenester