Folkehelsesatsingen KRAFT

Klar for brevandring på Engenbreen. Foto: Connie Slettan Olsen. Klar for brevandring på Engenbreen. Foto: Connie Slettan Olsen.

I Meløy har vi valgt å kalt folkehelsearbeidet for KRAFT.

KRAFT står for: kunnskapsheving, ressurskobling, aktivitet, framtidsrettet og troverdig.

Meløy kommunes verdigrunnlag er Raus, Driftig, Frisk og Stolt, og kommunen har som visjon å gi økt livskvalitet for Meløys befolkning.

Kommunen har som mål å fremme folkehelse, trivsel og bolyst. Folkehelsesatsingen skal vises i alle ledd av kommunen. Det skal være fokus på kosthold, røyking, fysisk aktivitet samt psykisk helse og rus.

Hva gjør at vi har det bra akkurat her i Meløy? I livet, i jobben eller i den bygda vi bor i? Folkehelse handler rett og slett om livsKRAFT. Alle kan bidra. Som den du er, der du bor, på den måten du vil og med de ressursene du har tilgjengelig.

Grunnlaget for valg av satsingsarenaer ligger i Meløy kommunes samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune av 1. januar 2014. Gjennom samarbeid med barnehager, skoler, institusjoner og arbeidsplasser om helsefremmende arbeid - vil kommunen nå flest mulig med satsingen. 

Temabaserte samhandlingsgrupper

I Meløy har vi valgt å dele folkehelsesatsingen KRAFT inn i tre områder for lettere å kunne se helhetlig på behov og utfordringer i vår kommune i forhold til helsefremmende arbeid innenfor utvalgte tema.

  1. KRAFTutfoldelse: fysisk aktivitet og friluftsliv
  2. KRAFTfôr: ernæring og tannhelse
  3. kjerneKRAFT: psykisk helse og rus


Kontaktinformasjon

Navn
Marlene Blomstereng Karlsen
Stilling
Folkehelserådgiver
Besøksadr.
Gammelveien 5
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Åpningstider:

Åpningstider omsorgsseksjonen
DagKlokkeslett
Mandag - Fredag 08.00 - 15.30