Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste. Tankefull

Psykisk helsetjeneste har lokaler i 2. etasje i gamle telebygget i Ørnes.

Her har vi trivelige forhold som skaper gode rammer i møte med mennesker.

Du kan ta kontakt med oss direkte på:

Ønsker du hjelp til å fylle ut søknadsskjema, kan vi hjelpe deg med dette.

Vi jobber i hovedsak med støttesamtaler på kontoret eller i hjemmet, veiledning, støtte og bistand til daglige gjøremål og generelt miljøarbeid i det daglige liv hos den enkelte.

Da psykisk helsetjeneste bare jobber dagtid er det viktig å huske på at ved akutte situasjoner eller behov for akutt hjelp skal legevakt alltid kontaktes tlf. 116 117.

Psykisk helsetjeneste er representert i kommunens POSOM-gruppe (psykisk og sosial omsorg ved alvorlige hendelser, ulykker og katastrofer). Ved behov vil lege eller politi kontakte aktuelle i POSOM-tjenesten.


Kontaktinformasjon

Navn
Elisabeth Evjenth
Stilling
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste
Besøksadr.
Havneveien 11
Postadr.
8150 Ørnes
Telefon
75710744 / 41540818

Relaterte skjema