Barneverntjenesten

Illustrasjonsfoto. Illustrasjonsfoto.

Beliggenhet:

Meløy rådhus, Gammelveien 5, 8150 Ørnes.

Alle henvendelser går gjennom servicetorget, enten på tlf 75 71 00 00 eller ved personlig oppmøte.

Telefontider:

Ukedag:Klokkslett:
Mandag 10.00 - 14.00
Tirsdag Ingen telefontid
Ondag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 14.00
Fredag 10.00 - 14.00

Ansvarsområde:

Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Barneverntjenesten kan sette inn hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorg for barna sine, for å forhindre atferdsproblemer hos et barn, eller for å forhindre problemer i barnets eller familiens øvrige nettverk.

Arbeidet i barneverntjenesten er regulert av "Lov om barneverntjenester" samt rundskriv og retningslinjer gitt i medhold av loven.


Kontaktinformasjon

Navn
Bente Sundsfjord
Stilling
Virksomhetsleder
Besøksadr.
Meløy rådhus, Gammelveien 5
Postadr.
Gammelveien 5, 8150 Ørnes
Telefon
75 71 00 00

Les mer

Virksomheter